Kedves Érdeklődő!

Köszöntöm Önt a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona vezetése, dolgozói és lakói nevében. Az intézmény 1997. július 10-én nyitotta meg kapuit a rászorulók előtt. Általános jogutódja az 1977-ben alapított visontai Pszichiátriai Betegek Otthonának. A Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Heves megye székhelyétől (Egertől) 20 km-re fekszik. Az intézmény fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Ellátási területe Heves megye településeire terjed ki. A szolgáltatást igénybe vevő bekerülését a törvény írja elő. „A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes. A szenvedélybetegek otthonában annak a személynek az ápolását, gondozását végzik, aki szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényel, önálló életvitelre időlegesen nem képes, de - a külön jogszabályban meghatározott - kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorul.” Engedélyezett férőhelyek száma 350 fő, amelyből 285 fő pszichiátriai és 65 fő szenvedélybeteg. Az intézmény kihasználtsága 100%-os. Jelenleg az ellátásra várakozók száma 33 fő, ebből 18 fő pszichiátriai és 15 fő szenvedélybeteg. Munkatársaimmal arra törekszünk, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére az intézményi kereteken belül teljes körű szolgáltatást biztosítsunk. A lakók egészségi állapotának szinten tartása, javítása mellett igen nagy hangsúlyt fektetek a gondozottak pszichés állapotára. A kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése, a szabadidő hasznos eltöltése, a terápiás foglalkozások szervezése a pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátásban nélkülözhetetlen. Munkánkat akkor tartjuk sikeresnek, ha a lakók és hozzátartozóik elégedettek a nyújtott szolgáltatással.

Bővebb információkkal e honlap szolgál a továbbiakban. Köszönöm a figyelmét!

Tatai Edina

igazgató